การ share ไฟล์และกำหนด permission ใน Windows2008R2

เริ่มจากการ Add User ก่อนครับ

1. กดปุ่ม Start > Administrative Tool > Server Manager

2. ที่หน้า Server Manager เลือก Configuration > Local Users and Groups
ดับเบิ้ลคลิ๊กที่โฟลเดอร์ Users

3. คลิ๊กขวาแล้วเลือก New User จะเปิดหน้าต่าง New User ขึ้นมา
User : ชื่อ user
Full Name : ชื่อเต็ม
Description : บรรยายหรืออธิบายเพิ่มเติม(ไม่ต้องใส่ก็ได้)
Password : ระบุพาสเวิร์ด (ควรตั้งให้มีตัวอักษรตัวเลขอักขระพิเศษปนกัน)
Confrim password : ยืนยันพาสเวิร์ด
เอาติ๊กถูกช่อง User must cahnge password at next logon ออก
ติ๊กที่ช่อง Password never expires

4. กด Create เป็นอันจบการ Add users

adduser

 

หลังจาก Add User แล้ว ทำการสร้าง Folder แต่ละแผนกที่ Share Drive ตามรูป

create-folder

 

ตัวอย่างเป็นการสร้าง User 3 แผนก Account / Sales /  Product ทีมีในบริษัท เพื่อที่จะเก็บเอกสารงานของแต่ละแผนกใน
Folder ของตัวเองและสามารถ Share ให้แผนกอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ไฟล์เอกสารร่วมกัน