ขนาดความจุ RAM สูงสุด สำหรับ Windows2012R2

หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้ว windows server นั้นมีขนาดความจุของ ram รายละเอียดตามตารางเลยครับ

ประเภทของ Windows ระบบ 64 bit
Windows Server 2012 Datacenter 4 TB
Windows Server 2012 Standard 4 TB
Windows Server 2012 Essentials 64 GB
Windows Server 2012 Foundation 32 GB
Windows Storage Server 2012 Workgroup 32 GB
Windows Storage Server 2012 Standard 4 TB
Hyper-V Server 2012 4 TB