ความต้องการของ Windows10

หลายท่านคงสงสัยว่าจะติดตั้ง windows10 แล้วจะต้องใช้ทรัพยากรบนคอมพิวเตอร์เท่าไรถึงจะเพียงพอ

en-INTL-L-Windows-10-Home-KW9-00265-RM1-mnco

 

System requirements
CPU: 1 gigahertz (GHz) or faster processor or SoC
RAM: 1 gigabyte (GB) for 32-bit or 2 GB for 64-bit
Hard disk: 16 GB for 32-bit OS 20 GB for 64-bit OS
Graphics card: DirectX 9 or later with WDDM 1.0 driver
Display: 800×600

 

สามารถ download หรือ upgrade  ได้ที่ https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10