ความต้องการซอฟท์แวร์ของ Plesk 12.5

CP (Control Panel) Plesk นั้นมีจุดเด่นที่สามารถใช้งานกับ OS Linux และ OS Windows มาดูกันครับว่า
Plesk สามารถรองรับ OS ตัวไหนได้บ้าง

Linux :

Operating system SNI support IPv6 support
Debian 7 (32-bit and 64-bit)
Debian 8 (32-bit and 64-bit)
Ubuntu 12.04 (32-bit and 64-bit)
Ubuntu 14.04 (32-bit and 64-bit)
CentOS 5.x (32-bit and 64-bit)
CentOS 6.x (32-bit and 64-bit)
CentOS 7 (64-bit)
RedHat Enterprise Linux 5.x (32-bit and 64-bit)
RedHat Enterprise Linux 6.x (32-bit and 64-bit)
RedHat Enterprise Linux 7 (64-bit)
CloudLinux 5.x (32-bit and 64-bit)
CloudLinux 6.x (32-bit and 64-bit)
CloudLinux 7.x (64-bit)

 

Windows :

Operating system SNI support IPv6 support
Windows Server 2008 SP2 (32-bit and 64-bit, Standard, Enterprise, Datacenter editions), including Server Core installations
Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit, Standard, Enterprise, Datacenter editions, and Windows Web Server), including Server Core installations
Windows Server 2012 (64-bit, Standard, Foundation, and Datacenter editions), including Server Core installations
Windows Server 2012 R2 (64-bit, Standard, Datacenter, and Essentials editions), including Server Core installations

 

by : plesk.com