วิธีใช้คำสั่ง command ตรวจสอบ port ใน windows

วิธีใช้คำสั่ง command ตรวจสอบ port

ก่อนอื่นก็เปิดกล่อง command  ขึ้นมาก่อน โดยการพิมพ์ cmd ที่แถบ start ของ windows

2016-08-03_10-23-31

จะได้หน้าต่าง command  ขึ้นมา จากนั้นเราจะใช้คำสั่งของ netstat ในการตรวยสอบ port คือ

netstat -an | find “3306”

จากตัวอย่างจะเช็คที่ port 3306

2016-08-03_10-22-08

สังเกตุตรงจุดที่ผมทำตัวหนังสือสีแดงในรูป “203.150.xxx.xxx” อธิบาย คือ จะเป็นหมายเลข IP ขาออกอาจจะขึ้นตามหมายเลข IP ของเครื่องที่ใช้งาน
ถ้า !!! ไม่ขึ้นเลข IP ขาออก แต่ 127.0.0.1:3306 ก็มี port ขึ้น นั่นคือเขามองที่เครื่องตัวเองครับ และสันนิษฐานได้เลยว่า เครื่องที่เข้าจากด้านนอกจะยังเข้าไม่ได้
เพราะ IP ขาออกยังไม่ขึ้น port