วิธี Shutdown Windows ด้วยคำสั่ง Command Prompt

กดปุ่ม Windows + R แล้วพิมพ์ว่า cmd จากนั้นกด OK

Shutdown_Windows_001

พิมพ์คำสั่ง shutdown -s -t xxx โดย xxx คือ จำนวนเวลาที่ต้องการให้เปิดเครื่องปิด (เวลาเป็นวินาที) จากนั้นกด enter

Shutdown_Windows_002

เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น