เตรียมพร้อมกับ sharepoint2013

SharePoint คือ web application ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากบริษัท microsoft และใช้เพื่อเก็บ จัดระเบียบ แชร์ และเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ได้เกือบทั้งหมด ซึ่งจะเรียกใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer, Chrome หรือ Firefox

 

Requirements ที่ต้องการ

Installation Scenario Deployment type and scale RAM Processor Hard disk space
Single server with a built-in database or single server that uses SQL Server Development or evaluation installation of SharePoint Server 2013 or SharePoint Foundation 2013 with the minimum recommended services for development environments. For information, see Minimum recommended services for development environments. 8 GB 64-bit, 4 cores 80 GB for system drive
Single server with a built-in database or single server that uses SQL Server Development or evaluation installation of SharePoint Server 2013 or SharePoint Foundation 2013 running Visual Studio 2012 and the minimum recommended services for development environments. For information, see Minimum recommended services for development environments. 10 GB 64-bit, 4 cores 80 GB for system drive
Single server with a built-in database or single server that uses SQL Server Development or evaluation installation of SharePoint Server 2013 running all available services. 24 GB 64-bit, 4 cores 80 GB for system drive
Web server or application server in a three-tier farm Pilot, user acceptance test, or production deployment of SharePoint Server 2013 or SharePoint Foundation 2013. 12 GB 64-bit, 4 cores 80 GB for system drive

 

การติดตั้ง sharepoint2013 นั้น จะต้องเตรียมความพร้อม และทำเป็น step ไป สิ่งที่ต้องมีผมได้ list เป็นรายการเรียงไว้ให้ ดังนี้

dotnetfx45_full_x86_x64.exe
MicrosoftIdentityExtensions-64.msi
setup_msipc_x64.msi
sqlncli2012.msi
Synchronization.msi
WcfDataServices.exe
Windows6.1-KB2506143-x64.msu  (ติดตั้งไม่ได้ไม่เป็นไร)
WindowsServerAppFabricSetup_x64.exe  == >>  รอติดตั้งหลังจากลงทั้งหมดก่อน
AppFabric1.1-RTM-KB2671763-x64-ENU.exe  == >>  รอติดตั้งหลังจากลงทั้งหมดก่อน

 

อ้างอิง https://technet.microsoft.com