ติดตั้ง Harddisk ขนาดเกิน 2TB บน Windows2008R2

เนื่องจากข้อจำกัดของ MBR Partition ที่สามารถใช้พื้นที่สูงสุดได้แค่ 2TB ทำให้เมื่อใส่ HDD ที่มี Capacity เกินกว่า 2TB Windows จะแบ่ง Partition ส่วนที่เกินเอง สามารถแก้ไขโดยการ Convert MBR เป็น GPT

Read more