ขนาดความจุ RAM สูงสุด สำหรับ Windows2012R2

หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้ว windows server นั้นมีขนาดความจุของ ram รายละเอียดตามตารางเลยครับ ประเภทของ Windows ระบบ 64 bit Windows Server 2012 Datacenter 4 TB Windows Server 2012 Standard 4

Read more