ติดตั้ง Windows2008R2 on HDD ความจุมากกว่า 2TB

หากเรามี HDD หรือทำ Raid 1 , 5 , 10 ที่มี Capacity มากกว่า 2TB แล้วลง Windows2008R2 จะพบว่า ตอนติดตั้ง

ช่วงการแบ่ง Partition นั้น Windows จะแบ่ง 2 Partion คือ Partition ขนาด 2 TB ส่วนอีก Partition จะเป็นส่วนที่

เกินจาก Partition แรก สามารถแก้ไขโดยใช้ command diskpart ดังนี้

1. Boot install DVD-Rom หรือ USB จนเข้ามาที่หน้า Logo Windows2008R2

win2008r2-mo

 

2. เมื่อมาถึงหน้านี้ให้กดปุ่มShift+F10 จะปรากฏหน้าต่าง Command Promt

2.1 หน้าต่าง command, พิมพ์ diskpart <Enter>

2.2 พิมพ์ list disk <Enter>

2.3 พิมพ์ select disk # <Enter> (# แทนหมายเลขของ disk เช่น select disk 0)

2.4 พิมพ์ clean <Enter>

2.5 พิมพ์ convert gpt <Enter>

2.6 พิมพ์ exit <Enter>

 

เมื่อ exit ออกมาก็จะกลับมาหน้า Install แล้วเราก็ทำการแบ่ง Partition ตาstemมที่ต้อการ…

แค่นี้ก็สามารถ Install Windows200R2 บน Harddisk ที่มี Capacity เกิน 2TB ได้แล้วครับ

 

เพิ่มเติม *GPT partitions required  UEFI systems*  Server / PC ปัจจุบันล้วนเป็น UEFI Sytems ทั้งหมด

หากทำตามนี้ไม่ได้ให้กลับไปเช็คใน Bios ว่าเลือก Boot เป็น UEFI แล้วหรือยัง(โดย Default จะเป็น UEFI)