วิธีใช้คำสั่ง command ตรวจสอบ port ใน windows

วิธีใช้คำสั่ง command ตรวจสอบ port ก่อนอื่นก็เปิดกล่อง command  ขึ้นมาก่อน โดยการพิมพ์ cmd ที่แถบ start ของ windows จะได้หน้าต่าง command  ขึ้นมา จากนั้นเราจะใช้คำสั่งของ netstat ในการตรวยสอบ port

Read more